Bryggbåtarna tillverkas i dag som standard endast i en storlek men kan specialanpassas efter önskemål. Nuvarande standardmodell är av katamarantyp med 2st pontoner och 2st ”bärplan”. Den har en bruttolyftkraft på 2.300 kg (fr.o.m. modell år 2000) och en egenvikt på c:a 650 kg. Den rekommenderade maxlasten (exkl. egenvikten) anges som 1.000 kg. Måtten är 4,9 x 2,6 m. Man kan skapa sittplats runt dukat bord för upptill 14 vuxna personer – men då får man sitta trångt. Vid 10-12 personer får man plats med grill och avställningsbord.

Bryggbåtarna är byggda av ”överdimensionerat” tryckimpregnerat material, (som är A-tryckt efter kapning) för att tåla stora påfrestningar. Flytkropparna är av högkvalitativ cellplast inkapslade med saltvattenbeständig aluminiumplåt. Manövreringsförmåga och följsamhet motsvarar i stort sett en vanlig båts. Bryggbåtarna kan förses med en snabbkopplingsbar badstege som kopplas till motorfästet. På bryggbåtarna ges fem års garanti!!

“Stäven” på pontonerna är snedskuren. Detta innebär inte bara att båten “tar sjön” på ett riktigt sätt; det innebär också att man kan angöra land oavsett terrängförhållanden. Däcket når land oavsett det är långgrunt, brant, sluttande berghäll etc. Bryggbåtarna användes i första hand till rekreation på sjön med full middag eller bara med kaffe, badning, fiske etc. Dock fungerar bryggbåtarna även som vanliga flytbryggor, arbetsflottar, fraktflottar etc.

Skötseln kan man eliminera till noll. Den 5-åriga garantin kräver inget underhåll. För den skötsamme som vill maximera livslängden (upp emot 25-30år), och fräschheten på bryggbåten rekommenderas dock inoljning av virket varje år och uppläggning på land under vinterhalvåret.

Läs mer och beställ

Se priser via knappen nedan.

Kundkrets

Bryggbåtarna köps huvudsakligen av privatpersoner. Dock blir det allt vanligare att konferenshotell och fritidsanläggningar skaffar bryggbåtar, då ofta flera stycken. Dessa företag köper naturligtvis sina båtar i kommersiellt syfte. (Huvudsakligen till uthyrning). Privatpersonerna köper sina bryggbåtar som en “fritidsinvestering” för att förhöja livskvalitén. En mängd olika kategorier skulle kunna räknas upp. Många av kunderna är  funktionsnedsatta (ofta rullstolsburna) så att de inte längre kan komma i en vanlig roddbåt. För de flesta ersätter bryggbåten den vanliga båten (som de alltså ofta avyttrar när de köper bryggbåt).

Bryggbåten är inget “fartvidunder” och går med en 6 hk utombordare max 6 knop och med elmotor bara c:a 2 knop. Detta är sannolikt huvudanledningen till att det bland kundkretsen finns färre yngre personer. Genomsnittsåldern på bryggbåtskunden ligger på c:a 50 år, men genom åren har även många yngre upptäckt  möjligheterna med bryggbåt.  Många bryggbåtar har köpts som present och väldigt många av kunderna är pensionärer.

Hittills finns ingen kund som uttryckt missnöje med sitt bryggbåtsköp och företagets definitiva målsättning är att alltid ha 100% nöjda kunder. Därför ägnar vi oss inte åt “agressiv” marknadsföring. Är kunden det minsta tveksam till köp avråder vi från köp. Detta för att inte riskera att få vår första missnöjda kund.

Motorval

Ju starkare motor man sätter på bryggbåten desto fortare går den naturligtvis. Med ökad motorstyrka ökar också manövreringsförmågan.

Eftersom bryggbåten inte är avsedd som något fartvidunder rekommenderar tillverkaren en maximal motrorstyrka på 6 hk. Det finns ett fåtal bryggbåtsägare som försett bryggbåtarna med avsevärt starkare motorer. Dock blir maxhastigheten bara några knop extra om man hänger på en 20 hk i stället för en 6 hk. Dessutom garanterar inte tillverkaren att motorfästet håller för mer än 6 hk.Bryggbåten går utmärkt även med en motor på 2 hk.

När det gäller val av rigg rekommenderas lång rigg. Då får propellern tag i vattnet med god marginal och man behöver aldrig befara att vattenintaget (för kylningen) hamnar ovanför vattenytan. Dock fungerar även kort rigg på bryggbåten även om det blir på gränsen när båten har lätt eller ingen last.
För att kunna njuta maximalt av bryggbåtsturer rekommenderas definitivt ELMOTOR. Med elmotor glider man fram helt ljudlöst och slipper illaluktande (och miljöovänliga) bensinångor. I dag kör c:a 80% sina bryggbåtar med elmotor.

När det gäller elmotorer mäts inte styrkan i hk eller kW utan i kiloponds dragkraft. De motorer som användes till bryggbåtarna bör kunna utveckla minst 16 kp dragkraft,  gärna mer.Den motor som sålts i särklass mest till bryggbåtsägare är Minn Kota Endura C2 50. Denna motor utvecklar en dragkraft på 22,7 kp.

Fördelarna med elmotor är många men visst finns också nackdelar (begränsningar).  Den räcker inte till vid starka vindar. Lätt lastad bryggbåt får problem vid vindar på 7-8 m/sek och en fullastad redan vid 5-6 m/sek. Körsträckan blir också begränsad. På en batteriladdning kommer man (på stilla vatten) c:a 7 km. De flesta har 2 st batterier ombord (12V, 75 Ah) och kommer då således c:a 14 km innan batterierna måste laddas.

Under kapitlet elmotorer/batterier finns mycket mer att nämna men vi rekommenderar den intresserade att ta kontakt med oss för att inhämta ytterligare kunskaper.

Fördelarna med elmotor är många men visst finns också nackdelar (begränsningar).  Den räcker inte till vid starka vindar. Lätt lastad bryggbåt får problem vid vindar på 7-8 m/sek och en fullastad redan vid 5-6 m/sek. Körsträckan blir också begränsad. På en batteriladdning kommer man (på stilla vatten) c:a 7 km. De flesta har 2 st batterier ombord (12V, 75 Ah) och kommer då således c:a 14 km innan batterierna måste laddas.

FORNBO 95
Längd/Bredd 4,9 x 2,6 m
Pontonernas lyftkraft 2300 kg
Egenvikt c:a 650 kg
Rek. maxlast (utöver egenvikt) 1000 kg
Djupgående vid 1000 kg last c:a 0,25 m
Max motoreffekt 6 hk    (ELMOTOR REKOMMENDERAS)
BADSTEGE
3-stegs trästege med aluminiumbeslag, avsedd att hänga påbryggbåtens motorfäste

Övrigt

Frakter/fraktkostnader. Färdigbyggda bryggbåtar levereras av tillverkaren med en specialbyggd kärra, alt kan dom hämtas i egen regi.

Specialbyggen. Vissa kunder önskar bygga bastu på sina bryggbåtar eller önskar kunna frakta tung last. En Fornbo 95 standard har en rekommenderad maxlast på 1000 kg. Genom att montera en tredje ponton (mellan de två andra) ökar maxlasten med c:a 1000 kg. Dessa 3-pontoners bryggbåtar får alltså en rekommenderad maxlast på 2000 kg. Sen finns också bredare modeller för maxlast på 3 eller 4000 kg

Dagens båtar är av hög kvalitet och plåtarna som är av saltvattenbeständig aluminium rostar inte. Skillnaden i livslängd på båtar som ligger i sjön året runt och de som tas upp på land under vinterhalvåret är därför mindre i dag än den var tidigare. Dock torde det vara så att bryggbåtens livslängd ökar om man tar upp bryggbåten på land under vintern. Att göra en prognos på bryggbåtarnas livslängd vid olika skötselalternativ är dessvärre omöjligt. En “vild” gissning kan vara att de som inte utför någon skötsel har en “förfallen” bryggbåt efter 20 år och de som sköter sin bryggbåt noga (med upptagning varje vinter och inoljning av virket varje vår) har en bryggbåt som är fräsch i 30 år.

Ca 90% av bryggbåtägarna gör sig inte besväret att ta upp bryggbåten på land under vinterhalvåret. De låter båtarna ligga kvar i isen. Eventuellt flyttar de bryggbåtarna till en mera skyddad plats inför isläggningen. Före isläggning bör man tänka på att lägga bryggbåten ”flott” så att inte isrörelserna gives chansen att trycka bryggbåten mot ”alltför fasta föremål” – ex.vis träd eller berg.